Velkommen til Vandværket Lyngen

Vandets hårdhedsgrad er ca. 22 dH.

Driften er normal

Vandværket udpumper årligt ca. 300.000 M3 rent drikkevand og forsyner godt 2.600 husstande og erhverv. Se et kort over forsyningsområdet her…

 Vandværket drives til daglig af en tilsynsførende og en administrativ medarbejder.

Vandværket ledes af en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 supleanter.

Driftsansvarlig: Sten Henriksen fra Skovbo VVS

Administration: Lone Brenholdt Pedersen

Følg os på FB: https://www.facebook.com/vvlyngen

SMS servicE

Hvis du ønsker, at tilmelde eller afmelde en mobiltelefon til vores sms-tjeneste, kan du gøre det i nedenstående felter. Hvis du f.eks. ejer et sommerhus i vores forsyningsområde eller har en arbejdstelefon, så kan du med fordel tilmelde et mobiltelefonnummer på her. Mobilnumre, du selv har tilmeldt, skal ligeledes frameldes herunder. 

Hvis du ikke ønsker, at være tilmeldt vores sms-tjeneste, kan du afmelde ved at udfylde nedenstående. Det kan være i tilfælde af, at du på din adresse har registeret flere mobiltelefonnumre, f.eks. børnenes.