Velkommen til Vandværket Lyngen
Driften er normal

Lyngens vandværk udpumper årligt ca. 300.000 M3 rent drikkevand, som indvindes fra vores vandboringer i Ådalen og St. Salby. Vi forsyner godt 2.600 husstande og erhvervsvirksomheder.

Se et kort over forsyningsområdet her…

Vandværket drives til daglig af en tilsynsførende og en administrativ medarbejder.

Vandværket ledes af en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 supleanter, se Bestyrelsen – Vandværket Lyngen

Driftsansvarlig: Sten Henriksen fra Skovbo VVS

Administration: Lone Brenholdt Pedersen

Følg os på FB: https://www.facebook.com/vvlyngen

SMS servicE

Ønsker du, at tilmelde eller afmelde en mobiltelefon til vores sms/mail-tjeneste, så gøres dette via målerportalen.
Læs mere her: 
Målerportal – Vandværket Lyngen