Prøvesvar:
Alle prøvesvar fra vores boringer og vandværker kan findes i GEUS’ database, Jupiter

Jupiter er GEUS’ landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig

Find databasen her: Jupiter

Vandet filtreres via traditionel sandfiltrering.

Boringer:

VVLyngen har følgende aktive boringer, hvor der hentes vand i større eller mindre grad.
Boringerne er placeret i Køge Nord og St. Salby.

Indvinding pr. boring pr. år
Boring 2022 2023
213.234 27.800 M3 33.363 M3
213.281 26.686 M3 31.697 M3
213.444 147.270 M3 191.013 M3
213.445 13.282 M3 1.865 M3
212.517 40.882 M3 20.779 M3
212.1111 46.573 M3 25.219 M3
Total 302.493 M3 303.936 M3

Vandets hårdhed og kvalitet:
Vandets hårdhed er et udtryk for, hvor meget kalk og magnesium, der er i vandet.
Det vand, der leveres fra vandværker rundt om i Danmark, varierer fra at være ”blødt”, ”middel hårdt”, “hårdt” til “meget hårdt”.
I VVLyngen er vandets hårdhed 22dH, vi har altså “Hårdt vand”

Læs mere om vandets kvalitet her: Vand analyse

Vandtryk:
Vores vandtryk i ledningsnettet er ca. 3,3 bar om dagen og 3,1 bar om natten.Vi kører med lavere tryk om natten, fordi det er tilstrækkeligt. Vi sparer dermed energi og reducerer CO2 udledningen.