Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende:

Formand

Jan Rene Jensen

Næstformand

Jan Bastholm

Kasserer

Keld Jacobsen

SeKRETÆR

Claus Rømer

bestyrelsesmedlem

Lasse Odgaard

Best.supleant

Kasper Riisgaard von der Recke

Best.supleant

Martin Vilmann