Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende:

Formand

Jan Rene Jensen

Næstformand

Jan Bastholm

Kasserer

Torben Haack

Best. medlem

Per Hummer

Best.supleant

Claus Rømer

Best.supleant

Frank Lauritzen

Sekretær

Ulla D. Jensen